Klicka på huset för att komma till bloggen

 

Välkomna till projektet


Dottern föddes i januari 2007 och glöden för renovera vårt nuvarande hus falnade. Tankarna gick åt att finna ett hus i högre standard och mer "färdigt" än det vi hade, tankar som fort slogs om till att bygga helt nytt. Ett projekt tog form och fort gick det.

Det hela började med en mindre jakt av lämplig tomt att bygga på, vi for mellan kommunerna Varberg och Mark. Vi har trivts mycket bra i Älgaslätt i Varbergs kommun i mer än 4 år, då menar jag nog med allt, grannar som verkligen inte går finna många andra ställen, då menar vi detta i en positiv mening, tror det är få förunnat att ha sådana personer i sin omkrets, jo det är ett tack dessa personer skall läsa.  Tack

Vidare gick planerna mot Mark och Örby och vi fann en bit mark som var till stort intresse högt belägen mitt i en kohage, men där gick vi bet, inte nappade markägaren på att sälja till oss och jakten fortlöpte. I augusti hade funnit en än bättre plats, med en naturlig hagmark med mycket sten och berg i dagen, beväxt av många och stora enebuskar. Förhandlingar påbörjades och förhandsbesked om bygglov skickades in.

I slutet av oktober fick vi ett positivt förhandsbesked om bygglov och ett köpekontrakt tog form, affären genomfördes och en avstyckning anmäldes till lantmäteriet.

Från detta tar hemsidan vid och vi skriver så fort vi finner en lucka och lust att uppdatera er. Till vänster finner ni en länk till bloggen där allt händer.

 

 

Marmander.se © 2007